Путања

Владимир Крагуљац


Број индекса: 508/2020
Ужа научна област: Пословни менаџмент
Тема докторске дисертације: Развој и тестирање скале за мерење степена прихватања информационих технологија у хотелском сектору Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 06.03.2023.г 11ч


Штампа