Путања

Наташа Ђорђевић


Број индекса: 505/2017
Ужа научна област: Пословни менаџмент
Тема докторске дисертације: Утицај развоја туризма на квалитет живота локалног становништва: Студија случаја Врњачке Бање
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 26.10.2022.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа