Путања

Немања Филиповић


Број индекса: 501/2016
Ужа научна област: Макроекономски менаџмент
Тема докторске дисертације: Детерминанте конкурентности Аранђеловца и Тополе као туристичке дестинације
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 05.07.2022.г 9ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа