Путања

Душан Гарабиновић


Број индекса: 502/2018
Ужа научна област: Екоменаџмент
Тема докторске дисертације: Потенцијали за одрживи туризам засновани на природним ресурсима на територији Моравичког управног округа
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 06.07.2022.г 10ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа