Путања

Маријана Ђурађевић


Број индекса: 512/2016
Ужа научна област: Менаџмент и пословање
Тема докторске дисертације: Примена EVENTQUAL модела у контексту различитих типова туристичких догађаја у Србији
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 20.12.2021.г 13ч
Кабинет: Слушаоница број 7


Штампа