Путања

Тијана Љубисављевић


Број индекса: 507/2017
Ужа научна област: Општа економија
Тема докторске дисертације: Политика привлачења директних инвестиција у функцији економског развоја подручја бања Републике Србије
Комисија (ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 14.09.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа