Путања

Горан Перић


Број индекса: 502/2017
Ужа научна област: Менаџмент људских ресурса
Тема докторске дисертације: Утицај задовољства запослених на неопипљиве компоненте квалитета услуга у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 25.08.2021.г 10ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа