Научни часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму задржао престижну М24 категорију

Поштовани аутори, колеге и читаоци, са великим задовољством Вас обавештавамо да је научни часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, према Категоризацији домаћих научних часописа за 2023. годину, категоризован као национални часопис међународног значаја (М24), у оквиру економије и организационих наука. Листа категоризованих научних часописа за 2023. годину је доступна на адреси:

https://nitra.gov.rs/images/vesti/2023/26-12-2023/Lista-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2023.pdf

Уредништво часописа


Штампа