Публикован нови број научног часописа Менаџмент у хотелијерству и туризму


Oбавештавамо академску јавност да је публикован нови број научног часописа Менаџмент у хотелијерству и туризму – Vol. 11, No. 2, 2023. Информације у вези са часописом су доступне на адреси

http://www.htmanagementvb.com/index.php/HITM

Уредништво часописа


Штампа