Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2023/2024 (Други конкурсни рок)


Студијски програми:

   Менаџмент у хотелијерству

   Менаџмент у туризму

   Здравствени туризам


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 06.10.2023. године, у 13ч.


Штампа