Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Основних академских студија за школску 2023/2024 (Други конкурсни рок)


Студијски програми:

  Хотелијерство и туризам

  Гастрономски менаџмент


Напомена:

Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 26.08.2023. године, у 10:00 часова.


Штампа