Потписан уговор о сарадњи са Топличком академијом струковних студија


Руковођени жељом успостављања и развоја сарадње, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу и Топличка академија струковних студија Прокупље потписали су уговор о пословно - техничкој сарадњи.

Сарадњом је предвиђена размена знања и заједничке активности у различитим научним и образовним областима.

Споразум о сарадњи потписали су др Звонко Златановић, вршилац дужности председника Академије и проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.


Штампа