Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management

Поштовани аутори, колеге и читаоци, са великим задовољством Вас обавештавамо да је научни часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, према Категоризацији домаћих научних часописа за 2022. годину, категоризован као национални часопис међународног значаја (М24), за поље друштвених наука, у оквиру економије и организационих наука. Листа категоризованих научних часописа за 2022. годину је доступна на адреси:

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/10/Lista-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2022.pdf

Уредништво часописа


Штампа