Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Мастер академских студија за школску 2022/2023 (Први конкурсни рок)


Студијски програми:

  Менаџмент у хотелијерству

  Менаџмент у туризму

  Здравствени туризам


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 09.09.2022. године, у 13ч 30мин.


Штампа