Прелиминарна ранг листа за упис кандидата у прву годину Основних академских студија за школску 2022/2023 (други конкурсни рок)


Студијски програми:

    Хотелијерство и туризам

    Гастрономски менаџмент


Напомена:
Кандидат има право подношења приговора Комисији за упис, на редослед на прелиминарној ранг листи, у року од 24 часа од момента објављивања прелиминарне ранг листе, односно најкасније до 07.09.2022. године, у 12ч30мин.


Штампа