Конкурс за упис студената на Мастер академске студије у школској 2022/2023. години

Студијски програми:

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 30 студената

   • Пријава: од 05.09. до 07.09.
   • Пријемни испит: 08.09. у 11ч
   • Упис: 13.09. и 14.09.
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 30 студената

   • Пријава: од 05.09. до 07.09.
   • Пријемни испит: 08.09. у 11ч
   • Упис: 13.09. и 14.09.
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 25 студената

   • Пријава: од 05.09. до 07.09.
   • Пријемни испит: 08.09. у 11ч
   • Упис: 13.09. и 14.09.
  • Текст конкурса

   Пријава на конкурс

   Изјава припадника ромске националне мањине

   Изјава о студирању на терет буџета Републике Србије


Штампа