Посета професора са Факултета за менаџмент у туризму и угоститељству из Опатије

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу посетио је професор Марко Перић, продекан за  међународну сарадњу на Факултету за менаџмент у туризму и угоститељству из Опатије.

У оквиру радне посете одржан је састанак са деканом Факултета, проф. др Драгом Цвијановићем, проректором Универзитета у Крагујевцу, проф. др Владимиром Сенићем, продеканом за међународну сарадњу, проф. др Маријом Мандарић, проф. др Дарком Димитровским и проф. др Миљаном Лековићем.

На састанку су  презентовани досадашњи резултати у оквиру сарадње Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу и Факултета за менаџмент у туризму и угоститељству из Опатије, као и правци будуће сарадње високошколских институција.


Штампа