ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу

На основу члана 14. Правилника о поступку избора и финансирања научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу дана 03.06. 2022. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката
младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу

 

Назив програма: Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Програм).

Циљеви Програма: Укључивање младих истраживача и уметника у научноистраживачки односно уметнички рад; јачање професионалних капацитета младих истраживача и уметника; оспособљавање младих доктора наука односно уметности за руковођење пројектима; оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу; јачање сарадње међе чланицама Универзитета; креирање нових пројектних тимова; подршка научноистраживачком и уметничком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

Програм подржава истраживања у свим научним и уметничким областима.

Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава младим истраживачима и уметницима да дефинишу сопствене програме истраживања и оформе тимове.

Опширније можете прочитати на следећем линку.


Штампа