Одржано предавање „Улога и значај локалног омбудсмана“

У понедељак, 23.05.2022.г. локални омбудсман града Крагујевца, Јелена Миливојевић одржала је предавање „Улога и значај локалног омбудсмана“.

Циљ предавања је да се студенти, наставници и сви заинтересовани грађани упознају са значајем, надлежностима и улогом омбудсмана у јавном и друштвеном животу.

Час за студенте Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је друго у серији планираних предавања ,које ће локални омбудсман града Крагујевца одржати на факултетима Универзитета у Крагујевцу.

ФОТО:


Штампа