Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management


Поштовани аутори, колеге и читаоци са великим задовољством Вас обавештавамо да је научни часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, према Категоризацији домаћих научних часописа за 2021. годину, категоризован као врхунски часопис националног значаја М51, за поље друштвених наука, у оквиру економије и организационих наука. Листа категоризованих научних часописа за 2021. годину је доступна на адреси:

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Lista-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2021-2.pdf

Уредништво часописа


Штампа