Потписан уговор о сарадњи са Академијом струковних студија Београд


У петак, 05.11.2021. године Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу и Академија струковних студија Београд потписали су уговор о пословно-техничкој сарадњи.

У циљу јачања међусобне сарадње у академском и високом-образовном процесу, уговорне стране договориле су се да сарађују у следећим активностима: Научно-истраживачки рад и развојни пројекти; организација заједничких образовних курсева; размена професора, наставног и другог особља; размена научних публикација и уџбеника; промовисање заједничких публикација ,научних и образовних материјала.

Уговор су потписали др Данијела Пецарски, председник Академије струковних студија Београд и проф.др Драго Цвијановић, декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,Универзитета у Крагујевцу.
ФОТО:


Штампа