Повезивање на АМРЕС мрежу

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је повезан на Јавну информационо - комуникациону установу "Академска мрежа Републике Србије - АМРЕС". 

Стицањем статуса АМРЕС корисника, студенти и запослени на факултету могу да користе АМРЕС услуге намењене образовним институцијама.


Штампа