Потписан уговор о пословно - техничкој сарадњи са РАЗВОЈНОМ АКАДЕМИЈОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ


Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу и РАЗВОЈНА АКАДЕМИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ (РАПС), потписали су уговор о пословно - техничкој сарадњи.

Уговор су потписали Академик, проф. др Мића Младеновић - председник УО РАПСА-а и проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу.

ФОТО:


Штампа