Интервју декана проф. др Драга Цвијановића за телевизију Агро ТВ

О раду Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, значају и перспективи руралног туризма као и практичној настави студената, у оквиру интервјуа за АГРО ТВ говорио је проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу.

ФОТО:


Штампа