Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management


Обавештавамо академску јавност да је научни часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management“, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, прихваћен за реферисање у индексним базама EBSCO (EBSCO Information Services) и CNKI (China National Knowledge Infrastructure). Детаљније информације о часопису су доступне путем следећег линка:

http://www.htmanagementvb.com/index.php/HITM

Уредништво часописа


Штампа