Aко волите сусрете са људима, ако сте спремни да решавате њихове проблеме и учините све да за њих створите врхунски ужитак, онда сте на правом месту. То је оно на чему почива хотелијерство и туризам. Врата Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи су врата на која улазите у овај изузетно захтеван сектор. Хотелијерство и туризам су веома изазовни, брзо растући и узбудљиви сегменти пословне активности. Уђите у њих са образовањем које ћете овде стећи. Лоцирани смо, не случајно, у Врњачкој Бањи, туристичкој дестинацији са више од једног века традиције. Наши образовни програми нуде вам теоријску и практичну обуку у окружењу бројних хотела, ресторана, објеката за забаву, путничких агенција и кетеринг компанија. 

Сама реч туризам буди многе живописне слике и позитивне емоције повезане са плажом, песком, сунцем, водом, егзотиком, еротиком, авантуром, атракцијама, скијањем и многим другим асоцијацијама. Али, исто тако треба имати у виду да многи размишљају и о гужви и скученим авионским и аутобуским седиштима док путују на одмор, загађењима природне средине које изазивају превозна и друга средства и сами туристи, па чак и о терористичким нападима на познате туристичке дестинације. Могло би се рећи да туристички менаџмент, укратко формулисан, нема ништа друго за задатак до да доведе у склад право људи на слободу кретања са захтевом за свеобухватном одрживошћу. То ће бити кључни задатак туристичких организација свих врста и нивоа. Ми вас припремамо да њима управљате.

Обично се каже да се сва наука и уметност у туризму своди на продају снова, сећања, нада и илузија. Али, како то остварити данас када, рекло би се, ма колико то чудно звучало, најоскуднији ресурси нису више новац, нафта или дијаманти, мада не би било лоше да их има више. Најоскуднији ресурс је пажња људи. Потреба за пажњом данас далеко превазилази понуду. Пажња људи је данас преокупирана са свим и свачим и нико више никога не слуша и не обраћа пажњу. Недостатак пажње је највећи проблем са којим се суочава сваки продавац услуга у хотелијерству и туризму. По скоро свим мерилима, ниво буке или загушености у медијима постао је толико неподношљив да је тешко било којој поруци да се издвоји и привуче пажњу. Просечан потрошач је данас изложен утицају негде између 200 и 5.000 комерцијалних порука. Данас имамо веће потребе за пажњом потрошача само у једном дану него што су наши блиски преци имали за целу годину. Током свога века потрошимо године живота посматрајући, слушајући и читајући комерцијалне поруке. Већина ових порука се игнорише, према малом броју се има снажна аверзија, а само незнатан проценат (1-2%) се запажа и уважава. И чак ако ваша промотивна порука продре у свест потрошача, она мора да конкурише са отприлике још 45 до 50 хиљада других мисли дневно у нашем мозгу. Како онда да продате туристички аранжман или хотелски смештај? То ћете сазнати ако сте на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. И још много тога понудиће вам програмски садржаји током ваших студија.

Али, ви сте у добу када вашу пажњу привлаче и други садржаји. Учење јесте један од ваших основних задатака и то не смете никада да заборавите; али, то не значи да треба да будете посвећени само њему; живите живот, уживајте у њему и не дозволите да пролази незапажено поред вас. Ви сутра треба другима да аранжирате задовољства. Како ћете то да урадите, ако и сами нисте били део тога? Стара је изрека да је пракса саставни део успеха. Зато нека вас у овим најлепшим студентским данима љубав греје, а наука увек држи будним.

 

Добродошли на Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи!

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Годинама уназад, Врњачка Бања важи за најлепшу бању Србије. Њен развој започео је давне 1868. године радом Оснивачког друштва, најстарије туристичке организације на Балкану. Данас је она највеће бањско лечилиште у Србији и цењени туристички центар. Преко целе године, посебно у месецима летње туристичке сезоне, она својим посетиоцима нуди изузетно богат, садржајан и разноврстан културно - забавни програм. Бројни спортско-рекреативни објекти и терени пружају врло повољне услове за рекреацију и погодни су за припреме врхунских спортских екипа. Већ годинама је Врњачка Бања у врху српског туризма а традиција дуга преко 150 година намеће природну потребу да се баш овде, у срцу Србије, отвори први државни Факултет за хотелијерство и туризам који ће у наредним годинама изнедрити врхунске стручњаке у овој области.

Факултет за хотелијерство и туризам основан је 2011. године као јединствена високошколска установа овог типа чији је оснивач Република Србија. Факултет је у саставу Универзитета у Крагујевцу.

У просторијама са преко 3600m2, будућим студентима је на располагању довољно квалитетног простора који је опремљен потребном техничком, аудио-видео и интернет комуникацијом за комплетну реализацију наставног процеса.

Студијски програми конципирани су по узору на водеће европске факултете за област туристичког и хотелијерског менаџмента, при чему су коришћена и досадашња искуства у нашој земљи. Предавања, вежбе и стручна пракса су осмишљени тако да омогућавају формирање високообразованих кадрова који могу да буду компетентни и конкурентни у савременом пословном окружењу. Програми су усклађени са Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације увођењем европског система преношења бодова ECTS (European Credit Transfer System), савременог начина организовања наставе и система евалуације рада предавача. Користећи искуства најпознатијих универзитетских инсититуција у земљи и иностранству сви предмети организовани су као једносеместрални.

Конципиран као академска установа високог образовања, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је акредитован и поседује седам акредитованих студијских програма:

 1. Основне академске студије - Хотелијерство и туризам, на коме се стиче стручно звање Дипломирани менаџер
 2. Основне академске студије - Здравствени туризам, на коме се стиче стручно звање Дипломирани менаџер
 3. Основне академске студије - Гастромонски менаџмент, на коме се стиче стручно звање Дипломирани менаџер
 4. Мастер академске студије - Менаџмент у хотелијерству, на коме се стиче академско звање Мастер менаџер
 5. Мастер академске студије - Менаџмент у туризму, на коме се стиче академско звање Мастер менаџер
 6. Мастер академске студије - Здравствени туризам, на коме се стиче академско звање Мастер менаџер
 7. Докторске академске студије - Менаџмент у хотелијерству туризму, на коме се стиче научно звање Доктор наука - Менаџмент и бизнис

Курикулуми су генерално конципирани тако да се основни ниво завршава са четири године студија, дипломски (мастер) ниво са једном годином и докторске студије са три године.

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, као високошколска установа у саставу Универзитета у Крагујевцу има утврђене циљеве који су у складу са циљевима високог образовања утврђених Законом о високом образовању Републике Србије.


Основни циљеви Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи су:

 • развој студијских програма и иновирање наставног процеса у складу са потребама корисника и савременим научним достигнућима и трендовима у развоју образовног процеса у циљу обезбеђења да студенти стекну одговарајућа научна и стручна знања и вештине;
 • истемско праћење и унапређење квалитета у областима: студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада, вредновања студената, уџбеника и литературе, ресурса, ненаставне подршке, управљања;
 • размењивање теоријских и практичних знања и искустава између Факултета и партнерских институција и примена најбољих пракси из земље и света у свим областима и процесима, а посебно када је у питању настава, истраживање и управљање;
 • подстицање научно-истраживачког рада кроз учешће у различитим домаћим и међународним пројектима и сарадња са привредом;
 • остваривање сарадње, одржавање и проширење мреже са међународним високошколским и другим институцијама;
 • оспособљавање студената за тржиште рада кроз сарадњу са привредом и обављање стручне праксе код туристичко-угоститељских субјеката у земљи и иностранству, чиме се стварају претпоставке за практичну примену стеченог теоријског знања;
 • континуирани професионални развој свих запослених и обезбеђење научног и стручног подмлатка.

Одлуку о усвајању циљева можете погледати овде.

Наша визија је:

 • да промовишемо Факултет као центар академске изврсности у образовању и истраживању у хотелијерству и туризму, који је јасно  конкурентски позициониран, како на локалном тако и међународном нивоу; 
 •  да образујемо високо професионалне и компетентне менаџере и дипломиране менаџере у областима хотелијерства и туризма, који су пажљиви и фокусирани на госта, иновативни и предузимљиви, ефикасни и ефективни, спремни и способни да функционишу у окружењу које се карактерише разноврсношћу, неизвесношћу и брзим променама. 
 • да постанемо покретачка снага сектора образовања у хотелијерству и туризму на просторима југоисточне Европе.

Наша мисија је:

 • да развијамо и ширимо знања и широкој областима хотелијерства и туризма, како на локалном тако и међународном нивоу, и образујемо дипломиране менаџере и мастер менаџере за успешно прихватање лидерске позиције у овим областима; 
 •  да спроводимо и ширимо примењено истраживање са јасно опредељеном сврхом, како бисмо помогли лидерима хотелијерских и туристичких организација да успешно управљају у динамичном окружењу;
 •  да активно служимо универзитету, локалној и широј заједници и хотелијерству и туризму широм света кроз учешће у разним активностима које су од користи за све учеснике.

Наша филозофија је:

Веровање да сваки појединац има способност да дође до изврсности путем преноса знања и асимилације моралних вредности тако да постане професионални менаџер или дипломирани менаџер који је способан да развија знање, самог себе и друштво у целини.

Бићемо организација која учи кроз тимски рад, обавештавање јавности и међународно разумевање.

Ми се сматрамо компетентним и одговорним за обављање следећих функција: 

Стицање знања: 

 • Обезбедити да студенти добију савремена знања, преношење стручних знања у складу са садржајима добро планираних и ажурираних студијских програма. 
 • Обезбедити да наставници и сарадници користе савремену технологију у ширењу теоријских знања и практичних способности студентима. 
 • Обезбедити да процес евалуације, који се користи у теоријске и практичне сврхе, буде успешно средство оцене учења студената. 
 • Обезбедити да средина у којој се стиче знање буде пријатна. 
 • Обезбедити да се често преиспитују студијски програми (сваких 3-5 година) како би били у склади са потребама привреде. 

Истраживање и иновације: 

 • Уливати и подстицати културу истраживања, иновација и консултаци-ја међу наставницима и сарадницима. 
 • Обезбедити адекватну инфраструктуру која подстиче истраживања и иновације међу запосленима на Факултету. 
 • Обезбедити интелектуалну атмосферу. 
 • Подстицати консултације и публикацију радова како би се подигао и одржао кредибилитет Факултета. 

Укљученост у друштвену заједницу: 

 • Да би се успоставио заиста прави однос са друштвеном заједницом и јавношћу уопште, Факултет ће извршавати своју академску мисију и о томе редовно обавештавати све заинтересоване јавности. 
 • Идентификовати се и помагати јавности са активностима које су потребне, полазећи од расположивог знања. 

Посвећени смо победничком духу. Обавезујемо се на истраживање, академску изврсност, комуникацију и добробит за све.