Zepter хотел Дрина

Utisci sa letnje prakse

Од       Borislav Jovičić

За       Snežana Milićević

Датум   2021-09-2410:02

Poštovana Snežo,

na ovaj način želim da Vam se zahvalim na još jednoj veoma uspešnoj saradnji.

Studenti koji su boravili kod nas su pokazali visok nivo zainteresovanosti za rad u hotelskoj industriji.

Sa dosta studenata sam imao i induvidualne razgovore u smislu pojašnjavanja procesa rada, mogućih scenarija u smislu samog procesa gosta, kao i rešavanje svega što bi trebalo. Bilo je zaista raznih pitanja i situacija tako da nam je bilo dosta zanimljivo.

Veliki broj studenata u sebi ima čak i urođene liderske sposobnosti. Jedan broj će ih daljim učenjem svakako steći.

Generalno, obzirom na uzrast i da je nekima ovo prvo odvajanje od kuće na duže, nismo imali većih problema sa studentima, a i to što je bilo nije vredno pomena.

Za vreme trajanja prakse većini studenata je ovo bio prvi posao. Svi studenti su dobili kako praktična tako i teorijska znanja za poslove kaoje su obavljali. Većina studenata je sada potpuno osposobljena za ovaj rad.

Naglašavao sam im uvek da je kao budućim menadžerima neophodno da se upoznaju sa svakim sektorom i procesom rada u hotelu.

Shvatili su da budući menadžer mora da poznaje sva radna mesta u hotelu i to često mnogo bolje od svojih zaposlenih i da je jedna od njihovih budućih uloga svakako i kontrolna a ona je često i presudna u konaćnom oblikovanju hotelskog produkta.

Možda da naglasim i da je jedan broj studenata tek sada shvatio suštinski povezanost hotelske industrije sa drugim sektorima privrede.

Jedan deo studenataje bio impresioniran mojim tumačenjem pozicioniranja, izgradnje i održavanja hotelskog brenda.

Nisu imali svest o tome koliko je bitna uloga i svaki ispit koji će položiti na fakultetu. Naravno, bilo je i onih koji uvek kažu pa što mi učimo nešto što nam neće trebati. Uspeo sam da im objasnim da su znanja koja dobijaju od Vas specifična i često veoma različita, čak i u tumačenju autora, ali i da je to proces sazrevanja svakog od nas i da na kraju miks svih položenih ispita uz dodatni lični pečat ustvari suštinski čini to naše privilegovano akadesko zvanje.

Neke studente sam ciljno puštao da rešavaju čak i konfliktne situacije i verujte da se nisam postideo.

Nije zahvalno baš da izdvajam nekoga posebno ali i sami ste svesni da je u različitosti bit kako poslovanja tako i školovanja. S tim u vezi posebno bih morao da pohvalim studentkinju Viktoriju Džatić za koju je malo reći da je sposobna, verujte svaki posao obavlja sa takvom lakoćom a od gostiju je svakodnevno dobijala samo pohvale Njena interesovanja za ovaj posao su školski primer nekoga ko je pronašao sebe u budućem zvanju. Pored nje se izdvojila i Teodora Cvejić koja je intezivno pokazivala želju za daljim učenjem i koja je takođe bila veoma hvaljena od strane gostiju. Pohvalio bih i Miloša Carevića koji je bio miljenik osoblja. Izuzetno je inteligentan. vredan i sposoban. Mogao bih o svakome ponaosob ali suštinski i ostatak studenata je bio dobar.

Draga Snežo, na ovaj način bih se zahvalio posebno i Vama lično na ovako uspešnoj saradnji uz stalna interesovanja i zalaganja za svoje poslate studente. Takode zahvaljujem se i drugim profesohma i kolegama sa fakulteta uz nadu da i sledeće godine nastavimo saradnju i ponovo zajedno im još više približimo profesiju i obučimo budući kadar.

Srdačno.

Borislav Jovičić

Hotel Manager

ZepterHotelDrina

Related Articles