Menu

У наставку су термини за оверу дневника за студенте који су обавили праксу у септембру. Остали који су праксу обавили раније треба прво да се јаве у Студентску службу за упутство за плаћање због истека рока. 

Проф. др Снежана Милићевић

Овера дневника праксе код проф. др Снежане Милићевић:
- понедељак, 08.10.2018. од 11:30 до 12:30 часова

Доц. др Тања Станишић

Овера дневника праксе код доц. др Тање Станишић:
- понедељак, 08.10.2018. од 11:30 до 12:30 часова

Доц. др Дејан Секулић

Овера дневника праксе код доц. др Дејана Секулића:
- понедељак, 08.10.2018. од 11:30 часова

МSc Немања Пантић

Термини за оверу дневника:
- понедељак, 08.10.2018. од 9 до 12 часова

МSc Весна Миловановић

Термини за оверу дневника:
- понедељак, 08.10.2018. од 9 до 11 часова

МSc Милена Подовац

Уместо Милене Подовац дневнике праксе ће потписивати МSc Немања Пантић.

Обавезно приликом предаје дневника понети и слике са праксе.

Обавештење се односи и на студенте мастер академских студија.