Путања

Невена Цветковић


Број индекса: 08/2020
Тема завршног рада: Обука и развој запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Маријана Сеочанац, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 05.07.2024.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа