Путања

Теодора Цвејић


Број индекса: 17/2020
Тема завршног рада: Управљање професионалним сагоревањем и благостањем запослених у хотелијерству
Комисија (ментор, члан): Доц. др Маријана Сеочанац, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 02.07.2024.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа