Путања

Катарина Ђукић


Број индекса: 11/2019
Тема завршног рада: Положај земаља Источне Азије на међународном туристичком тржишту
Комисија (ментор, члан): Проф. др Тања Станишић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 11.09.2023.г 14ч
Кабинет: Читаоница


Штампа