Путања

Ивана Пантић


Број индекса: 50/2019
Тема завршног рада: Креативни туризам
Комисија (ментор, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 11.09.2023.г 15ч
Кабинет: Читаоница


Штампа