Путања

Анђелка Јовановић


Број индекса: 47/2018
Тема завршног рада: Значај обуке и развој људских ресурса у хотелијерству у постизању конкурентске предности на тржишту
Комисија (ментор, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 08.06.2023.г 10ч 45мин
Кабинет: Читаоница


Штампа