Путања

Студентски кредит: преузимање уговора


Студенти, којима је у школској 2023/2024. години, први пут одобрен студентски кредит, треба да дођу у Студентску службу и преузму свој примерак уговора, као и обавештење о почетку отплате студентских кредита.


Штампа