Путања

Почетак наставе у летњем семестру

Настава у летњем семестру, школске 2023/2024. године, за студенте основних академских студија, почиње 29 . јануара 2024. године, према распореду наставе, који је истакнут на сајту и огласној табли факултета.


Штампа