Путања

Гордана Крстић

Име и презиме: Гордана Крстић

Извршилац на пословима наставе и испита

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде

Број канцеларије: 13

Е-пошта: gordana.krstic@kg.ac.rs

Телефон: + 381 36 515 00 21


Штампа