Путања

Тијана Стаменић Алексић

Име и презиме: Тијана Стаменић Алексић

Службеник за јавне набавке

Звање: мастер економиста

Број канцеларије: 16

Е-пошта: tijana.stamenic@kg.ac.rs

Телефон: + 381 36 515 00 03


Штампа