Путања

Набавка на коју се ЗЈН не примењује по чл. 27 став 1: набавке добара процењене вредности испод 1.000.000,00 рсд: набавка добара - канцеларијски намештај, полице за архиву


22.01.2024.г  
   Позив за подношење понуда за набавку добара: набавка канцеларијски намештај, полице за архиву

22.01.2024.г      Образац понуде

Мени за мобилне уређаје