Путања

ЈН 5/2019: Грађевински радови на адаптацији другог спрата зграде факултета


05.07.2019.г  
   Позив за подношење понуда 5/2019

05.07.2019.г      Конкурсна документација 5/2019

09.07.2019.г      Питање и одговор

18.07.2019.г      Одлука о додели уговора

18.07.2019.г      Обавештење о закљученом уговору

Мени за мобилне уређаје