Путања

ЈН 10/2019 - Набавка горива


01.11.2019.г  
   Позив за подношење понуда 10/2019

01.11.2019.г      Конкурсна документација 10/2019

05.11.2019.г      Обавештење о продужењу за подношење понуда 10/2019

05.11.2019.г      Измена и допуна конкурсне документације допис 10/2019

05.11.2019.г      Измена и допуна конкурсне документације 10/2019

14.11.2019.г      Одлука о додели уговора 10/2019

29.11.2019.г      Обавештење о закљученом уговору 10/2019

Мени за мобилне уређаје