Путања

План јавних набавки за 2021. годину


преузимање

Друга верзија плана јавних набавки за 2021. годину

Трећа верзија плана јавних набавки за 2021. годину

ЈН 4/2020: Угоститељска и кухињска опрема


29.06.2020.г  
   Позив за подношење понуда 4/2020

29.06.2020.г      Конкурсна документација 4/2020

01.07.2020.г      Питање број 1 и одговор 4/2020

03.07.2020.г      Питање број 2 и одговор 4/2020

03.07.2020.г      Питање број 3 и одговор 4/2020

03.07.2020.г      Питање број 4 и одговор 4/2020

03.07.2020.г      Питање број 5 и одговор 4/2020

03.07.2020.г      Питање број 6 и одговор 4/2020

06.07.2020.г      Питање број 7 и одговор 4/2020

07.07.2020.г      Обавештење о предатом захтеву за заштиту права 4/2020

08.07.2020.г      Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 4/2020

10.07.2020.г      Измена и допуна конкурсне документације 4/2020

13.07.2020.г      Питање број 1 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

16.07.2020.г      Питање број 2 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

16.07.2020.г      Питање број 3 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

16.07.2020.г      Питање број 4 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

16.07.2020.г      Питање број 5 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

16.07.2020.г      Питање број 6 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

16.07.2020.г      Питање број 7 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

16.07.2020.г      Питање број 8 и одговор I измена конкурсне документације 4/2020

23.07.2020.г      Одлука о додели уговора 4/2020

30.07.2020.г      Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, после доношења одлуке 4/2020

13.11.2020.г      Одлука о измени одлуке о додели уговора 4/2020

18.11.2020.г      Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, после доношења одлуке 4/2020

16.04.2020.г      Одлука о обустави поступка јавне набавке 4/2020

23.04.2020.г      Обавештење о обустави поступка јавне набавке 4/2020

Мени за мобилне уређаје