Путања

Учешће проф. др Андреја Мићовића на Међународном научном скупу у Мајорци, Шпанија

У периоду од 30. маја до 31. маја 2024. године, проф. др Андреј Мићовић је на позив организатора учествовао на Међународном научном скупу La necesaria armonización entre turistas y residentes: problemas y soluciones   juridicas / The   Necessary   Harmonization Between Tourists and Residents: Problems and Legal Solutions. Место одржавања Скупа била је Мајорка, Шпанија, а организатори скупа биле су проф. Белен Ферер Тапиа и проф. Силвиа Фелиу Алварез де Сотомајор, са Универзитета Балеарских острва.

Уз представнике академске заједнице из Шпаније, Португала, Немачке, Аустрије, Италије и Србије, скупу су присуствовали и представници државних органа и органа локалне самоуправе надлежних за туризам, адвокати, представници туристичких и хотелијерских удружења. У оквиру радног дела скупа, који је био подељен у четири сесије, извршена је правна анализа правила о одрживом туризму и односу између туриста и резидената, на локалном, националном и међународном нивоу.  У оквиру, последње, четврте сесије, проф. др Андреј Мићовић је изложио рад на тему: Belgrade Specialized EXPO 2027 and Sustainable Tourism Development. Том приликом, проф. Мићовић је указао на план развоја и мере које држава предузима да би се обезбедила дугорочна одрживост инвестиција у складу са принципима одрживог развоја. Истовремено, професор је истакао потребу да се изменама и допунама туристичког законодавства изврши конкретизација начела одрживог развоја туризма као усклађеног система техничко-технолошких, економских и друштвених активности, који се заснива на економском развоју, очувању природних и културних добара, очувању и развоју локалне заједнице. То се може постићи прецизирањем права и обавеза пружалаца и корисника туристичко-угоститељских услуга, увођењем и дефинисањем појма одговорног путника и одговорног пружаоца услуга, комбиновањем подстицајних мера и санкција, поштовањем препорука Глобалног одрживог туристичког савета у погледу одрживог развоја дестинација, угоститељског и туристичког сектора. 


Штампа