Путања

Екоменаџмент туристичке дестинације

Наслов публикације:
Екоменаџмент туристичке дестинације
Аутор:
др Марија Костић, др Снежана Милићевић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-35-3
COBISS.RS–ID: 269614604

Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов

Наслов публикације:
Предузетништво младих жена у Србији - Туризам као изазов
Аутор:
др Драго Цвијановић, др Југослав Аничић, др Светлана Вукотић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-34-6
COBISS.RS–ID: 268241164

Утицај ловног туризма на заштићена подручја

Наслов публикације:
Утицај ловног туризма на заштићена подручја
Аутор:
др Јадранка Делић, др Драго Цвијановић, др Ристо Прентовић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2017
ISBN: 978-86-89949-25-4
COBISS.RS–ID: 236033548

Управљање одрживим развојем у конгресном туризму

Наслов публикације:
Управљање одрживим развојем у конгресном туризму
Аутор:
др Дарко Димитровски
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2018
ISBN: 978-86-89949-33-9
COBISS.RS–ID: 265819148

Уметничке праксе у контексту културног туризма

Наслов публикације:
Уметничке праксе у контексту културног туризма
Аутор:
др Смиљка Исаковић
Врста публикације: Монографија
Година издања: 2016
ISBN: 978-86-89949-18-6
COBISS.RS–ID: 227080204

Мени за мобилне уређаје