Путања

Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља

Зборник другог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-22-3
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235135756

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-23-0
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235193612

Бањски туризам у Србији и искуства других земаља

Зборник првог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
– Бањски туризам у Србији и искуства других земаља –


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-10-0
ISBN: 978-86-89949-09-4 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 223638284

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-11-7
ISBN: 978-86-89949-09-4 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 223639308

Финансијска економија

Наслов публикације:
Финансијска економија
Аутори:
др Миљан Лековић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2024
ISBN:  978-86-89949-79-7
COBISS.SR–ID: 141053193

 

Менаџмент у хотелијерству и туризму

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу публикује научни часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму”. Часопис излази два пута годишње, у јуну и децембру, а објављује научне радове на енглеском језику.

За више информација о часопису посетите званичан сајт.

 

 

Контрола и ревизија

Наслов публикације:
Контрола и ревизија
Аутори:
др Александра Митровић, др Снежана Кнежевић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-76-6
COBISS.SR–ID: 116968969

 

Мени за мобилне уређаје