Путања

Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља

Зборник другог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
− Туристички производ као фактор конкурентности привреде Србије и искуства других земаља −


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-22-3
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235135756

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-23-0
ISBN: 978-86-89949-21-6 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 235193612

Бањски туризам у Србији и искуства других земаља

Зборник првог међународног научног скупа: Туризам у функцији развоја Републике Србије
– Бањски туризам у Србији и искуства других земаља –


Тематски зборник 1: преузимање
ISBN: 978-86-89949-10-0
ISBN: 978-86-89949-09-4 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 223638284

Тематски зборник 2: преузимање
ISBN: 978-86-89949-11-7
ISBN: 978-86-89949-09-4 (за издавачку делатност)
COBBIS.SR–ID: 223639308

Контрола и ревизија

Наслов публикације:
Контрола и ревизија
Аутори:
др Александра Митровић, др Снежана Кнежевић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-76-6
COBISS.SR–ID: 116968969

 

Менаџмент у хотелијерству и туризмуФакултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу публикује научни часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму”. Часопис излази два пута годишње, у јуну и децембру, а објављује научне и стручне радове на енглеском језику.

Часопис тематски покрива ужу научну област менаџмента у хотeлијерству и туризму, што је определило и наслов часописа, док су научне дисциплине које покрива: менаџмент и пословање, информациони системи, одрживи развој и екологија.

Више о часопису можете погледати ОВДЕ.

 

 

Основе бренд менаџмента: Изазови креирања и управљања брендовима у пословању

Наслов публикације:
Основе бренд менаџмента: Изазови креирања и управљања брендовима у
пословању
Аутори:
др Марија Мандарић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-75-9
COBISS.SR–ID: 113509641

 

Мени за мобилне уређаје