Путања

Маркетинг менаџмент у туризму - ЦД

Наслов публикације:
Маркетинг менаџмент у туризму
Аутори:
др Радослав Сенић, др Владимир Сенић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-08-7
COBISS.SR–ID: 223827468

Основе пословне информатике


Наслов публикације:
Основе пословне информатике
Аутор:
др Данко Милашиновић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-02-5
COBISS.SR–ID: 210987532

Значај ревизије буџета за развој руралног туризма

Наслов публикације:
Значај ревизије буџета за развој руралног туризма
Аутори:
др Драго Цвијановић, др Иван Милојевић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-68-1
COBISS.SR–ID: 80975113

 

Стратегијски менаџмент и интеркултуралност


Наслов публикације:
Стратегијски менаџмент и интеркултуралност
Аутор:
др Ана Ланговић Милићевић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2014
ISBN: 978-86-89949-01-8
COBISS.SR–ID: 210984716

Менаџмент укупног квалитета и пословне перформансе

Наслов публикације:
Менаџмент укупног квалитета и пословне перформансе
Аутори:
др Весна Миловановић
Врста публикације: монографија
Година издања: 2022
ISBN: 978-86-89949-67-4
COBISS.SR–ID: 77605641

 

Мени за мобилне уређаје