Путања

Математика

Наслов публикације:
Математика
Аутори: др Марија Пауновић, др Небојша Ралевић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-59-9
COBISS.SR–ID: 49083657

 

Збирка решених задатака из Математике

Наслов публикације:
Збирка решених задатака из Математике
Аутори:
др Марија Пауновић, др Небојша Ралевић, др Иван Павков, др Лазар
Копања
Врста публикације: Помоћни уџбеник - збирка задатака
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-60-5
COBISS.SR–ID: 49090569

Интернет програмирање 1 Front-end технологије: HTML, CSS и ЈS

Наслов публикације:
Интернет програмирање 1 Front-end технологије: HTML, CSS и ЈS
Аутори:
Владимир Крагуљац, др Дејан Видука, др Борис Личина
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-58-2
COBISS.SR–ID: 46953481

Менаџмент смештајним капацитетима

Наслов публикације:
Менаџмент смештајним капацитетима
Аутори:
др Дејан Секулић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-56-8
COBISS.SR–ID: 45174793

Предузетништво као изазов

Наслов публикације:
Предузетништво као изазов
Аутори:
др Небојша Павловић
Врста публикације: Уџбеник
Година издања: 2021
ISBN: 978-86-89949-55-1
COBISS.SR–ID: 45177097

Мени за мобилне уређаје