Путања

Основе бренд менаџмента: Изазови креирања и управљања брендовима у пословању

Наслов публикације:
Основе бренд менаџмента: Изазови креирања и управљања брендовима у
пословању
Аутори:
др Марија Мандарић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-75-9
COBISS.SR–ID: 113509641

 

Управљање природним ресурсима

Наслов публикације:
Управљање природним ресурсима
Аутори:
др Марија Костић, др Милица Луковић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-74-2
COBISS.SR–ID: 111266825

 

Основе туризма

Наслов публикације:
Основе туризма
Аутори:
др Тања Станишић, др Соња Лазаревић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-71-1
COBISS.SR–ID: 111288585

 

Пројектовање, инфраструктура и дизајн хотела

Наслов публикације:
Пројектовање, инфраструктура и дизајн хотела
Аутори:
др Катарина Стојановић, др Дејан Секулић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN:  978-86-89949-72-8
COBISS.SR–ID: 111289353

 

Информационе технологије кроз примере

Наслов публикације:
Информационе технологије кроз примере
Аутори:
др Данко Милашиновић, Владимир Крагуљац, др Арсо Вукићевић, Маријана Сеочанац, др Александар Пеулић
Врста публикације: уџбеник
Година издања: 2023
ISBN: 978-86-89949-70-4
COBISS.SR–ID: 111318793

 

Мени за мобилне уређаје