Мартиновић Марко


Број индекса: 27/2015-МТ
Тема завршног рада: Вински туризам општине Александровац
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф.др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 15.03.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала

01.jpg 02.jpg 03.jpg