Драган Ковачевић


Број индекса: 354/2017
Тема завршног рада: Тематски путеви као тренд у туризму, са посебним освртом на гастрономске и винске путеве
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 12.01.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

01.jpg 02.jpg 03.jpg