Путања

Ивана Петровић


Број индекса: 309/2018
Тема завршног рада: Место и улога луксузних хотела на савременом туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић
Датум и време одбране: 04.11.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа